ERP Öncesi İnceleme, firmanızın ERP uygulamasına ne kadar hazır olduğunu, tamamlanması gereken eksikliklerini, ulaşılması hedeflenen nokta ile bulunulan nokta arasında nasıl bir yol izleyeceğini ve yapılacak hazırlık çalışması için iş listesi ile görev paylaşımını ortaya çıkartan bir çalışmadır.

Firmanız ne bekliyor, firmanızdan ne bekleniyor ?

ERP projesinden beklentiler, hedefler, içinde bulunduğunuz tedarik zinciri ile firmanızın entegrasyonu için gerekenler.

Aşağıdaki operasyon alanı veya uygulamalar için bulunulan nokta ile ulaşılmak istenen noktanın belirlenmesi (Bu listeye firmanıza özel başlıklar eklenebileceği gibi toplam çalışma süremize göre bazıları inceleme dışı da bırakılabilir) sayesinde izlenecek yol ortaya çıkartılmış olacaktır.

Tekliflendirme, Satış Siparişi, Sevkiyat İşlemleri, Fiyatlandırma, Fiyat Listesi Hazırlama, Satınalma Operasyonu, Depo Yönetimi, Alacak Yönetimi, Borç Yönetimi, Muhasebe, Sabit Kıymetlerin Yönetimi, Maliyetlendirme (Fiili ve Teorik), Malzeme Planlama, İş Emri Yayınlama ve Değerlendirme, Veri Toplama / BARKOD Sistemi, Kayıt Doğruluğunun Sağlanması, Tesis Bakım Yönetimi, OEE / Verimlilik Veri Tabanı …

İş süreçlerinizi nasıl analiz edeceksiniz ?

Seçeceğiniz örnek iş süreçlerinin (teklif verme, satınalma talebi ve siparişi, üretim emri yayınlama gibi ?) beraberce detaylı analizi, adımlandırılması, sürecin ERP sonrasında nasıl değişeceğinin çalışılması, beklenti ve yapılabilirlik ölçümü.

Proje grubunuzun eylem planı neleri kapsamalı

Proje grubunun örnek eylem planı, eğitim, dış destek ve yazılım uyarlama ihtiyaçları, ihtiyaç duyulabilecek süre ve maliyet için ön çalışma ve olasılıkların tartışılması. Geçişin planlanması, farklı ihtimallerin analizi.

Yazılım seçimi için kontrol listesi ve örnek senaryonun oluşturulması

Firmanın ERP yazılımı için öncelikleri, seçim ve kontrol listesinin elde edilmesi, yazılım tedarikçilerine aktarılacak senaryo, eklenmesi gereken yazılımların belirlenmesi

Bu Çalışma Kimin İçin

ERP projeleri uzun ve zahmetli çalışmalardır. Bu nedenle başlamadan önce hem bilginizi hem de becerilerinizi gözden geçirmelisiniz. Firmanızın yapabilirlikleri ile hedefleriniz arasında ilişkiyi oluşturmalı, önceliklerinizi belirlemelisiniz. ?ERP Öncesi İnceleme ? ERP PLAN?, ERP kuruluşu için harcayacağınız toplam zaman ve parayı azaltacaktır.?

ERP Çalışma Dosyasını indirmek için tıklayınız

Workshop ve Seminer Kataloğunu indirmek için tıklayınız

Cengiz Pak ERP Danışmanlığı WorkShop çalışması veya şirketinizin bu süreç içinde genel danışmanlık şeklinde uygulanabilir.