Kanban

KANBAN_KarsilastirKanban ve Yeniden Sipariş Noktasının Benzerlikleri :
- Talepteki değişimlere aldırmadan stoğu yönetmeye çalışmak
- Sert talep değişimlerine ayak uyduramamak
- Stok yönetimin maliyetini azaltmak ve otomatikleştirmek

Bilgi ve malzeme  açısından :

Yeniden Sipariş Noktası : Bilgi ve malzeme ayrı ayrı yönetilir; bilgi genellikle bir bilgisayar yazılımındadır ve malzeme üstünde gözükmez.
KANBAN : KANBAN kartı malzeme ile beraber hareket eder, ayrılmaz.

Yönetim açısından :

Yeniden Sipariş Noktası : Sürekli bilgi işlemeye ve raporlamaya ihtiyaç vardır.

KANBAN : Yönetim veya yoruma gerek yoktur, sistem kendi kendine çalışır.

Görsel kontrol imkanı açısından :

Yeniden Sipariş Noktası : Görsel bir düzen sağlamaz.

KANBAN : Tamamen Görsel bir düzen sağlar

kanban_kartiKANBAN, tüketim noktası ile temin noktası arasında haberleşmeyi sağlayan bir mekanizmadır. Tıpkı sinir sistemimizin beynimize yolladığı mesajlar gibi KANBAN?da geriye doğru çalışır ve bir önceki noktadan çeker.

1. Bir operasyon her zaman kendisinden önceki operasyon veya servisten malzeme çeker. Miktar KANBAN kartı ile belirlenir.

2. Hiçbir operasyon kendisinde birikmiş veya gelmiş KANBAN Kartı miktarından daha fazla üretemez, üretim sırası Kartların geliş sırası olabilir.

3. KANBAN Kartı olmaksızın herhangi bir üretim veya malzeme hareketi yapılamaz.

4. KANBAN Kartları sadece problemsiz ürün ve malzeme üzerinde olabilir, herhangi bir arızalı parça bir sonraki noktaya ulaşmamalıdır.

5. Kullanılan KANBAN Kartlarının sayısı sürekli olarak azaltılmalıdır. Bu azaltma operasyonun verimsiz olacağı noktaya kadar devam eder.

6. Talepte meydana gelen ufak değişimler (+-%10) çalışma saatleri ile dengelenmelidir. Bu durumda KANBAN Kartı sayısı değiştirilmemelidir.

7. Büyük talep değişikliği veya proses değişikliklerinde KANBAN Kart sayısı yeniden hesaplanmalıdır.

8. Eğer bir darboğaz tezgah BOŞ kalma riski ile karşı karşıya ise geçici olarak KANBAN Kart sayısı arttırılabilir. Bu kartlar ?Acil? olarak işaretlenir ve ihtiyaç karşılandığında kullanımdan kaldırılır.

KANBAN sistemine müdahale etmek istediğinizde sistem içinde bulunan kart sayısını değiştirebilir veya özel anlamlı kartları sisteme ekler veya çıkartırsınız. Bunun dışında bir KANBAN Kartı ortaya çıktığında MUTLAKA gereği yapılmalıdır, sistem müdahaleye açıktır ancak yoruma açık değildir.

cekme_kanbanKanban, JIT (Just In Time) üretim kavramının bir yöntemidir. Yöntem standart kap büyüklüğü (parti büyüklüğü) ve herbirinin üstünden ayrılmayan tanımlayıcı bir kart ile çalışır. Prensip olarak bir iş merkezi veya lokasyonun (süpermarket rafı gibi) “Kart” ile kendisine malzeme çağırması (çekmesi) gibi düşünülebilir. Japonca bir kelime olan kanban, kart, işaret, duyuru tahtası şeklinde çevrilebilir ancak kullanımı bu araçlar ile sınırlı değildir.