Re-Structuring veya Yeniden Yapılanma !

Sizin başınıza hiç geldi mi ?

Şirketiniz için hiç düşündünüz mü ?

Birisi niye “yeniden yapılanma” düşünür ?

-  Başı belaya girmekte olduğu veya girdiği için.

-  Mevcut durum ile problemleri çözemediği için.

-  Garip personel problemleri ile uğraşmakta olduğu için.

-  Piyasa gerçekleri ile şirketin gerçekleri ayrışmakta olduğu için.

-  Hepsi birden …

Hangisini işaretlerseniz işaretleyin veya burada olmayan bir sebebi ekleyin sonuçta olacak olanı değiştirmeyecektir.

Yeniden yapılanma “av” haline gelmiş veya “avlanmış” bir firmayı “avcı” haline getirmez.

Yeniden yapılanma lineer gelişme sağlar, bu tür projeleri yönetecek olan kişiler dengeli kişilikler olacağı için zıplama oluşmayacak, rakibin önüne geçilemeyecektir. Sadece aşınma süreci yavaşlayacak ama acı yok olmayacaktır.

Bakınız … Arkadaysan sıçramalısın ….

Diğer sonuçlarını belki başka bir yazımda ele alırım …