Bu sözü “İhtiyar köpeğe yeni numara öğretmek zordur” ile karıştırabilirsiniz, ama ben ihtiyar köpeğe olan saygımdan onu devre dışı bırakıyorum, yerine “taş kafalı” sıfatına uygun insanları koymak istiyorum.

Canlılar aleminde ortama uyum sağlayabilenlerin türlerini devam ettirebildiği söylenir. Hatta bu durum “survival of the fittest” diye bence son derece karizmatik bir ifade ile anlatılır.

Öğrenmeye, hiç değil ise anlamaya kapalı olmak zihin seviyesinde yolun sonudur, elbette fiziken bu konumda yıllar geçirebilirsiniz ve belki çok da mutlu olabilirsiniz. Şartlar yardımcı olur ise başarılı da olabilirsiniz. Bunun basit bir sebebi var :

İnsanlar veya toplumlar bir fikir ve görüş ile karşılaştıklarında düşünmek, kabul etmek, red etmek, göz ardı etmek … gibi sonu “mek” ile biten fiiller ortaya çıkar. Halbuki ortada karşılaşılan bir fikir yok ise hiç bir şey yapmaya da gerek yoktur, dolayısı ile “minimum enerji konumu” bu şekilde elde edilmiş olacaktır.

Bütün sistemlerin nihai hedefi “minimum enerji konumudur”, kendinizi buna göre yıpratın.