Geçenlerde buna benzer bir soru aldım.

Yaptığım basit matematiği paylaşmak isterim.

Yaklaşık 10000 şirket (ufaklı büyüklü) ERP veya benzeri entegrasyon niteliklerine sahip yazılım kullanmaya aday, hatta kullansa iyi olur.

Bunların yine yaklaşık olarak 2500 tanesi isminde ERP geçen bir yazılıma sahip.

Ortalama hayata geçmiş olma oranı ise % 50.

Bir ERP projesini uygulamaya geçiş ve geliştirme olarak ikiye bölebilirsiniz. İlk safha 3-6 ay sürmesi gerekirken nedense 18-36 ay sürüyor, geliştirme ise sürmesi gereken bir iş.

ERP projeleri biraz kapsamlı ve emek yoğun olduğu için en az 1 ve büyüklüğüne göre daha fazla proje lideri / yöneticisine ihtiyaç duyar.

Bu kişilerin bir kısmı yarı zamanlı bazıları ise tam zamanlı olarak bu işle ilgilenirler.

ERP Projelerinde 3 tip insan olması fena olmaz.

- Proje Yöneticisi (içeriden veya dışarıdan olabilir)

- İş Danışmanları (içeriden veya dışarıdan olabilir)

- Lider kullanıcılar (içeriden)

En ufak bir projede (örneğin 10 kullanıcılı bir sistem) bile 1 kişi yetmez, haydi biz ona 1,5 diyelim. Biraz daha fazla kullanıcı olduğunda (örneğin 20 – 50 kullanıcılı sistem) bu sayı 3 – 5 aralığına yükselir. Bu sayılara elbette Lider Kullanıcılar dahil değil.

Şimdi biraz çarpma bölme yapalım.

Ortalama 2,5 – 3 kişi, 2 yıl ve 10000 şirket düşünürsek ortaya 3 * 2 * 10000 = 60 000 Adam / Yıl ihtiyacı çıkar.

Elbette projelerin hepsi aynı anda başlamayacak ama 10 yıl içinde bu şirketlerin yarısının bu işe girişeceğini düşünelim. Bu bizi ;

60 000 / 2 = 30 000 Adam yıl >>> 3 000 Adam sayısına ulaştırır.

Bu sayı proje bittikçe bitirenlerin diğerine devam ettiği durumda geçerli ve bu tam doğru değil. Büyük bir kısmı o şirketlerin içinde devam edeceklerdir. Eğer bu kişilerin şirketlerde çalışma sürelerini 2 yıldan 5 yıla çıkartır iseniz bakın ortaya ne çıkıyor.

3 * 5 * 10000 / 2 = 75 000 >>> 7 500 Adam ihtiyacı var.

Benim yaptığım hesabı başka türlü yapabilir, varsayımlarımı iyimser veya kötümser bulabilirsiniz.  Yıllardır bu işi yaparak para kazanan birisi olarak durumun değişeceğini pek düşünmüyorum, eğrisi doğrusuna gelir yine hesap buna benzeyen bir yere ulaşır.

Bu kimliğe sahip kişiler olmaz ise durum bugün olduğu gibi olur, peki böyle devam eder mi ?

Eder, çünkü tabiat bizi yukarıya itmek için özel bir çaba göstermez. Biz ve şirketlerimiz bu duruma adapte olmalı ve çareler bulmalıyız. Dolayısı ile bilgi sistemini kuramayanlar gider yerine başkaları gelir, onlar da kuramaz ise onlar da gider.

Bu gelip – gitme ülkemizin rekabetçi gücünü azaltacak ama firmalar kendi güncel sorunlarından ötürü elbette bunu hiç bir zaman dikkate almayacaklardır.

Bu alanı girişimciler ve iş konularına ilgi duyan, analitik düşünebilen, insan ilişkileri güçlü gençler için bir potansiyel olarak görüyorum.

Katkılarınızı bekliyorum …

Not : Hesap yaparken şu anda ERP Yazılımı satın almış gibi gözüken 2500 firmayı yok kabul ettim. Bunun sebebi bir çoğunun bu işi tekrar yapmak durumunda olmaları ile 10000 sayısının biraz daha fazla olabileceğinden. Zaten sonuç 7 500 olsa ne olur 6 000 olsa ne değişir. Ben bir okul fizibilitesi yapmıyorum ki !