love_barcode

Not : Bu yazının konusu kurumsallaşmak isteyen sanayi şirketlerini ilgilendirmektedir.

Kurumsal olmak nedir ?

Aşağıda okuyacağınız cümlelerin geçerli olduğu bir şirket için kurumsal ifadesi kullanılabilir mi ?

Firmanın normal işleyişi için özel insanların orada olup her an kişisel kararlar vermesi gerekiyor, onu uzaktan denetleyebilmek veya izleyebilmek uzak bir hayal gibi görünüyor.

İş yükü dağılımı dengeli değil, bazı kişiler çok yoğun bazı kişiler ise yapacak iş bulamıyor, iş sahipleri işin başından ayrıldıkları her an endişe duyuyor, kendilerine gelen her rapora şüphe ile bakıyor, hiyerarşik seviyenin en altında olanlar ile doğrulama yapıyorlar.

Ortalıkta çok sayıda tercih, parametre, fikir, karar varmış gibi görünüyor, firma yöneticileri kendilerinin çok özgün ve bir başkasına benzemeyen işleyişe sahip olduğunu düşünüyor.

Şirketlerin operasyon ve yönetim alanlarında işleyişlerini yalınlaştırmaları hem maliyet azaltma hem de daha kolay ve hızlı yönetebilmek için önemli, çünkü süreçleriniz ne kadar kısa ise o kadar çabuk ve masrafsız gerçekleşir.

İşte barkod kullanımı şirketin operasyon alanında hızlı, yalın ve ama?ların olamayacağı bir işleyişin kurulmasını kolaylaştırdığı için kurumsallaşma çalışmanızı da destekleyecektir.

Bakın nasıl ?

Barkod Sistemi doğası gereği daha az bilgi, daha az yorum ile hareket eder.
Sistem için ya vardır ya da yoktur.

Halbuki klasik bilgisayar yazılımlarında çok daha fazla opsiyon, tercih, erteleme ve ?ama? olabilir. İşte bu “ama” ile başlayan ve iş akışınızı ya da yazılımınızın ne “aslında” ne yapması gerektiğini söyleyen cümleler sizi karışık ve giderek anlatanların bile anlamayacağı bir kurgunun içine çeker. Barkod ise olayı basitleştirir. Zaten karmaşık olmak değil basit olmak zordur.

İşte bu özelliği sayesinde Barkod Otomasyonu, iş akışınızda bulunan kırışıklıkları, kurumsallaşma önünde bulunan ?operasyonel? engelleri tıpkı bir ütü gibi düzeltir.

Çünkü sistemi çalıştırabilmeniz için bazı şeyleri yapmanız gerekir :

1. Bir işin nasıl yapılacağı net tanımlanır, yorum yapma ihtiyacı azalır.

2. Bir önceki aşama tamamlanmaz ise akış kendiliğinden durur, kural zinciri engel veya problemi görünür hale getirir, gidermek sizin işinizdir.

3. İşlemler zorunlu olarak küçük parçalara bölünür ve sadeleşir.

4. Yeni katılan kişiler hızlı uyum sağlamak zorundadır aksi halde sistem durur.

5. Operasyonel mükemmellik çalışması yapmaya zorlanırsınız, yapılan iş mantıksız ise bu çok belirgin hale gelir.

Barkod Otomasyonunuzu kurarken iş süreçlerinizi de yeniden gözden geçirirseniz bir taşla iki kuş vurmuş olabilirsiniz.

Stoğun yönetilmesi ve azaltılması bazı giderlerinizi azaltacak ve size iş hayatınız boyunca kazanç sağlamış olur. Stoğun yönetilmesini kolaylaştıran en önemli adımlardan biri de Barkod Otomasyonudur. Barkod Otomasyonu ile sağlanacak kayıt doğruluğu ERP sisteminizin başarısını da doğrudan etkileyecektir.

Şimdi bir örnek şirket düşünelim, yıllık cirosu 12 000 000 YTL, brüt karlılığı % 20 olsun (diğer bir deyimle satılan mal maliyeti 12 000 000 * %80 = 9 600 000 YTL). Bu şirketin stok devir hızının 8 olduğunu düşünelim, diğer bir deyimle ortalama envanter değeri 9 600 000 / 8 = 1 200 000 YTL (hammadde + imalat alanı + yarı mamul + mamul) olsun. Şimdi bütün varsayımlarımızı listeleyelim :

Ciro : 12 000 000 YTL Yıllık

SMM : 9 600 000 YTL

Stok Devir Hızı : 8

Ortalama Stok Değeri : 1 200 000 (9 600 000/8)

Yıllık Faiz Oranı : % 18 (Aylık % 1,5)

Barkod Otomasyonu ile işlemsel doğruluk ve hız stoklarımızın kayıt doğruluk oranını yükselteceği için olduğundan daha az stok ve daha yüksek devir hızı ile çalışabilmek mümkün olacaktır. Erken veya geç satınalmaların sayısı azalacak, mevcut stokların net olarak biliniyor olması sayesinde ise daha düşük stok miktarı ile çalışılabilecektir.

Stok miktarının her % 10 azalmasının firmaya katkısı :
Ortalama Stok Değeri * % 10 * Yıllık Faiz formülü ile hesaplanabilir, örneğimiz için bu değer = 1 200 000 * % 10 * % 20 = 24 000 YTL / Yıl olacaktır (dikkat bu kazanç bir kerelik değildir, tıpkı 120 000 YTL’yi bankaya yatırıp sürekli faiz elde etmek gibidir).

Şirketimizin yapacağı iyileştirmeler ile devir hızını 8 den 12′ye yükseltmesi durumunda ortalama stok değeri 800 000 YTL’ye düşecek, finansal kazanç ise :
(1 200 000 – 800 000) * % 20 = 80 000 YTL / Yıl olacaktır.

Dikkat ederseniz stoklarınızın azalması ile kazanacağınız yerleşim alanı, işlem sayısında azalma, doğruluk oranının artışı sayesinde üretimde yaşanan aksiliklerde azalma gibi faydaları hiç hesaba katmasanız bile bundan sonra her yıl 80 000 YTL kazanç (veya daha az harcama) elde edeceksiniz. Şimdi biz stoğumuzu kredi ile finanse etmiyoruz diye düşünüyor iseniz o zaman raflarınızda yatacak olan 400 000 YTL’ yi bankaya yatırıp faiz aldığınızı da düşünebilirsiniz.

Barkod Otomasyonu ve ERP ikilisi size sonsuza kadar para kazandırır

Barkod etiketinizi tasarlarken aşağıdaki konulara dikkat ederseniz çalışmalarınız da boşa gitmemiş olur :

* Renkli zemin üzerine barkod basmayın, çünkü okuyucular kontrast azaldığı için bunu hiç sevmezler.

* Barkod işaretinizin başı ve sonuna yakın bir işaret veya çizgi olmamalıdır, her iki tarafta boşluk olmalıdır.

* Barkod işaretiniz çok küçük veya sıkışık olursa hem okuyucuyu hedeflemeniz güçleşir hem de okuyamama ihtimali artar.

* Barkod işaretleriniz gereğinden büyük olursa okuyucunun etiketten uzaklaşması gerekebilir, hedefleme zorlaşabilir. Diğer yandan büyük işaretler büyük etiket demektir.

* Basılan etiketin okunurluluğu test edilmeden kullanıma veya etiket üretimine geçilmemelidir.

* Etiketiniz güneş veya ısı kaynakları ile karşılacak ise termal kağıt kullanmamalısınız, tıpkı ateşe yaklaşan termal fax kağıdı gibi etiketiniz siyahlaşır ve okunmaz.

Tags: ,

Seminer_OKİçeriği oldukça yoğun olan  ?Şirketlerde BARKOD Otomasyonu ve Stok Kayıt Doğruluğu Nasıl Gerçekleştirilir? konulu seminer programını büyük bir ilgi ile izleyen seminer katılımcılarına teşekkür ederim. Türkiye’nin değişik noktalarından gelerek seminerin son dakikasına kadar pozitif birer katılımcı olan 29 arkadaşıma başarılar diler, herhangi bir konuda danışmak istediklerinde benimle istedikleri zaman temasa geçebileceklerini belirtmek isterim.

Seminere Katılarak Ne Elde Edebilirsiniz

ERP ve Tedarik Zinciri çalışmalarının tam ortasında yer alan ?Stok Sisteminiz? hatalı sonuçlar ürettiğinde ERP, Tedarik Zinciri veya MRP çalışmalarınız ağır darbe alır ve tedarik zinciri içinde zayıf halka durumuna düşersiniz. Bunu engelleyebilmek için Barkod Otomasyonu ile desteklenen Stok Kayıt Doğruluğu ve ERP düzenine ihtiyacınız olacaktır. Bu seminerde hem Barkod Otomasyonuna yeni bir açıdan bakabilecek hem de Stok Kayıt Doğruluğunun sağlanabilmesi için neler yapabileceğinizi, sistemin en önemli aşaması olan ?Dizayn ve Hazırlık? adımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

İçerik

- BARKOD Teknolojisi hakkında
- RFID Hakkında
- Stok Kayıt Doğruluğu nasıl hesaplanır
- Tolerans değerlerine nasıl karar verilir
- 3 aşamalı Stok Kayıt Doğruluğu metodu nedir
- Sistemin hazırlığı

1. Stok Kodlaması

2. Stoklama düzeni, Yerleşim ve işlemler

3. Başlangıç noktasının tespiti

4. Araçların (İnsan, Sistem, Fiziksel Ortam) hazırlanması

5. Prosedürlerin ve kararların neticelendirilmesi

6. Kullanıcıların eğitimi, sistemin tanıtımı, sorumlulukların tayini

BARKOD Uygulama örnekleri
? Lokasyonlar
? Paket / Koli
? Üretim içi uygulamalar
? KANBAN Etiketleri
- Teslim Alma uygulamaları ve Tedarikçiler
- ODETTE etiketlerinin kullanımı
- Teslim Etme uygulamaları ve Müşteriler

Workshop ? Analizler: Sisteminizin açıklarını nasıl bulacak, sisteminizi nasıl tasarlayacaksınız

Yer :

GESİAD Toplantı Salonu H. Halil Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Başaran İkizhan (I) Kat: 3  No:19/306  Gebze ? KOCAELI