68girisimci

Türkiye?nin iyi bir girişimci fırını olmadığına dair veriler iki uluslararası endeks ile de ortaya konuyor:

1. Cornell Üniversitesi, INSEAD ve Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Global İnovasyon Endeksi?nin hesaplanmasında inovasyon girdileri (kurumlar, insan kaynağı ve araştırma, altyapı, piyasaların, ve firmaların gelişmişlik seviyesi) ve çıktıları (bilgi ve teknoloji çıktıları, yaratıcı çıktılar) kullanılıyor. Bu endekse göre yapılan sıralamada Türkiye dünyadaki 142 ülke arasında 68. sırada yer alıyor.

2. Toronto Üniversitesi?ne bağlı olan Martin Prosperity Institute tarafından yayınlanan Global Yaratıcılık Endeksi ekonomik gelişimin üç bacağını teknoloji, yetenek, ve hoşgörü olarak tanımlar. Bu endeks 82 ülkede sürdürülebilir refah beklentilerini ülkedeki ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlere dayandırarak ölçmeyi hedefler. Türkiye toplam yaratıcılık endeksinde ise 82 ülke arasında 68. sırada.

İş dünyasının ekosistemi iyileştirilmedikçe bu böyle devam edecek. Devlet teşvik sistemi ile kahraman yaratmayı bırakıp herkesin faydalanacağı ortamın iyileştirilmesine bakmalı. Eğer girişimciler “burada olmaz” diye inanıyorlar ise gerçekten de olmaz !