mrpsurpriseMRP-1 ve 3 diye bir şey yoktur. Yok olan bir terimi burada açıklıyor olmamızın sebebi ise bazı broşür ve kaynaklarda hatalı olarak kullanılmasıdır.

MRP 1′in hikayesi  :

MRP yönteminin kullanılmaya başlanmasından sonra (1950 – 60  dönemi) planlanması gereken tek kaynağın sadece malzeme olmadığı, malzeme dışında iş gücü, para, tezgah kapasitesi gibi kaynaklarında planlama kapsamında olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu kaynakları da içine alan yeni yöntem ailesine “Manufacturing Resource Planning” dendiği  ve bu kelimenin baş harflerinin MRP – Material Resource Planning ile aynı olmasından dolayı karışıklığa yer vermemek için kısaltmanın yanına “-II” eklemesi yapılmıştır.(Dikkat ederseniz MRP  “Material” kelimesi ile MRP-II ise “Manufacturing” kelimesi ile başlamaktadır.

Daha sonraları literatürü takip etmeyen bazı yazılımcılar tarafından “II / 2″ var ise “I / 1″‘de vardır diyerek  MRP-1 diye bir kelime uydurulmuş olsa da böyle bir şey yoktur.

MRP-3′ün hikayesi :

MRP -3 veya MRP-III kısaltması ülkemizde MRP-1′den daha az bilinir. Bu kısaltmayı 90′lı yıllarda ürününü farklı göstermek isteyen, o zamanların çok büyük yabancı yazılım şirketlerinden biri ortaya atmıştır. Ancak dünya bu kurnazlığı çok dikkate almamıştır.

Yöntemlerin daha karmaşık bilgisayar programları tarafından işlenmesi yöntemin ismini değiştirmez, örneğin bir yazılım stok kartında bulunan sabit teslim süresini dikkate alarak geriye doğru planlama yaparken diğeri rota üzerinde kullanılan  tezgahın işlem süresine göre düşünüyor olabilir. Bu iyi ve faydalı bir özelliktir ancak MRP yönteminin ruhunda bulunan “Geriye Doğru”  (Backward Planning) planlamanın özünü değiştirmez.

Not : Bu terimleri incelemek isteyenler APICS kaynaklarını inceleyebilirler. www.apics.org