ERP, şirketinizin nerede ise bütün noktalarını bir araya getirmeye, bilgi entegrasyonunu sağlamaya çalışan içe dönük bir uygulamadır. Diğer bir deyim ile başarılı bir ERP çalışmasını gerçekleştiren şirketin bunu yaptığını, müşterileri ve tedarikçileri bazı değişen prosedürlerden veya düzelen hizmet seviyesinden dolayı anlayabilirler, bazen de bunu hissetmezler, bazen de tam tersi olup her şey daha karışmış olabilir.

Bir şirketin kendisini yenilemek, içinde bulunduğu tedraik zincirinde güçlü olabilmek için ERP gibi kendisini düzene sokan bir uygulamaya çok ihtiyacı vardır ancak kullanılabilecek imkanlar bununla sınırlı değildir.

Gelişen haberleşme olanakları ve internet dünyası firmalara daha hızlı ve tasarruflu çalışabilmeleri için yeni imkanlar sunmaktadır, hem yeni imkanlar sunmakta hem de yeni zorluklar yaratmaktadır.

E-Business uygulamalarının tümü bilginin hızlı değişimi ve ulaştırılması prensibine dayanmaktadır.

Örneğin bir müşteriniz internet üzerinden sipariş verirken hesap durumuna bakmak isteyebilir (son durumu gösteriyor olmanız gerekiyor), sipariş ettiği ürünün mevcut olup olmadığını öğrenmek isteyebilir (o andaki stoğu iletmeniz gerekiyor), daha sonra ise siparişinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyebilir.

Bütün bunların olabilmesi için firma içi entegrasyon tamamlanmış olmalıdır. Bundan dolayı ERP çalışmasında yol almış firmaların E-Business uygulamalarına geçişi de hızlı olacaktır.

Şu anda kendi içlerinde otomasyonlarını geliştirmemiş firmaların işi ise giderek zorlaşmaktadır. Kendi iç entegrasyonlarını tamamlayamadıkları sürece E-Business uygulamalarında da ilerlemeleri çok mümkün değildir.