Seminere katılan ve oldukça yüksek performans gösteren 19 arkadaşıma teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.